เงื่อนไขการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัว

ปรับปรุงล่าสุด 26 มิถุนายน 2562

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ MyRightCareer.net 

MyRightCareer.net ให้บริการประเมินอาชีพ 5-Shade Assessment ประเมินทักษะ Skill Assessment จัดทำ Resume และเสนอตำแหน่งงานที่เหมาะสมที่ผู้ใช้งาน (“ผู้ใช้งาน” หมายความถึงผู้เข้าชมแอปพลิเคชัน ตลอดจนผู้ใช้บริการ) สามารถเข้าชม ใช้บริการ และแสดงความคิดเห็นลงบนแพลตฟอร์มได้ ทั้งนี้ทางบริษัท แคเรียร์วีซ่า ดิจิตอล จำกัด ขอแสดงความเคารพต่อสิทธิส่วนบุคคลของผู้ใช้งานระหว่างการใช้บริการโดยปกป้องสิทธิตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่กำหนดโดยบริษัทฯ

 

“นโยบายความเป็นส่วนตัวของ MyRightCareer.net”

มีไว้เพื่อช่วยให้คุณทราบประเภทข้อมูล วิธีการจัดเก็บ และเหตุผลที่รวบรวม อย่างไรก็ตามการใช้บริการของผู้ใช้งานจะถือเป็นการยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขตามนโยบายความเป็นส่วนตัว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงจะเป็นไปตามที่กล่าวเอาไว้บนข้อตกลงและเงื่อนไข

 
การเก็บข้อมูลของผู้ใช้บริการ
 • ข้อมูลส่วนตัวของคุณที่จำเป็นต่อการสมัครและใช้บริการบนระบบบริการ รวมถึงภาพถ่าย

 • เนื้อหาต่างๆ รวมไปถึงและไม่จำกัดเพียง ความเห็น แชร์ และ/หรือ ข้อความ (รวมเป็น “เนื้อหา”) ที่คุณส่งเข้าสู่ระบบบริการ

 • เนื้อหาวิดีโอที่อาจถูกบันทึกระหว่างสนทนากับผู้ให้คำปรึกษาในแพลตฟอร์ม  MyRightCareer.net กรณีนี้จะนำข้อมูลมาใช้เมื่อพบปัญหาทางเทคนิค หรือปัญหาการเชื่อมต่อระบบเท่านั้น

 • ข้อมูลที่จำเป็นต่อการจ่าย หรือถอนเงิน

 • ข้อมูลบัญชีที่ใช้ระบุตัวตน กรณีผู้ใช้งานเลือกที่จะระบุตัวผ่านบัญชีอื่นนอกเหนือจากระบบบริการ MyRightCareer.net

 • ข้อมูลที่ไม่ได้ระบุตัวบุคคล ที่ถูกส่งมาจากเครื่องของคุณ หรือระบบบริการของเรา รวมไปถึง และไม่จำกัดเพียงหน้าหรือลิงค์ที่เข้าชม เพื่อการวิเคราะห์เชิงสถิติและพัฒนาระบบในอนาคต

 • เซิฟเวอร์ของ  MyRightCareer.net เก็บบันทึกข้อมูลต่างๆที่ประกอบไปด้วย Internet Protocol address (“IP”) จากเครื่องของคุณ และ request ของเครื่องของคุณต่อเซิฟเวอร์ของ MyRightCareer.net ที่สามารถประกอบไปด้วย และไม่จำกัดเพียงชนิดของ web browser URL ที่เรียกขอ และ/หรือเวลา

 • ระหว่างที่คุณใช้ระบบบริการ เรามีสิทธิ์ที่จะใช้ Cookies หรือเทคโนโลยีเสมือน Cookies ในการจัดเก็บข้อมูลบางส่วนของคุณเพื่อพัฒนา หรือส่งเสริมการใช้บริการบนระบบของเรา

เราสามารถใช้ข้อมูลของคุณอย่างไรได้บ้าง?
 • พัฒนาและซ่อมบำรุงระบบ ตลอดจนนำเสนอรูปแบบบริการให้เหมาะสมกับผู้เข้าชม

 • จัดเก็บข้อมูลและการจัดการ

 • ความปลอดภัยของข้อมูล

 • โฆษณา ทำการตลาด และประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ

 • จัดเก็บรักษาประวัติและบัญชีรายชื่อของผู้ใช้งาน

 • วิเคราะห์แนวโน้มและข้อมูลเชิงสถิติ

 • ป้องกันการเกิดอาชญากรรม

การเชื่อมโยงกับบุคคลที่สาม

บางกรณีที่ทางบริษัทฯ มีการรวบรวมหรือนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการจากบุคคลที่สามบนแอปพลิเคชัน การเชื่อมโยงถึงหน่วยงานหรือบุคคลที่สามถือเป็นอิสระและแยกขาดจากนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา MyRightCareer.net จึงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการรับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากบุคคลที่สามไม่ว่ากรณีใด อย่างไรก็ตามทางเราจะปกป้อง และคงไว้ซึ่งจรรยาบรรณสูงสุด พร้อมทั้งเปิดรับต่อคำติชมของผู้ใช้งาน

หากมีคำถามหรือข้อสงสัยกับนโยบายความเป็นส่วนตัว คุณสามารถติดต่อเราได้ที่ careervisadigital@gmail.com

 

การร้องขอให้ลบข้อมูล หรือลบบัญชีผู้ใช้

หากคุณ ซึ่งเป็นผู้ใช้งานระบบต้องการลบข้อมูลของตัวคุณเอง รวมถึงลบบัญชีผู้ใช้ กรุณาส่ง email ไปที่ careervisadigital@gmail.com โดยใส่ชื่อหัวข้อ Delete MyRightCareer Account โดยใช้ email เดียวกับที่คุณสมัครบัญชีผู้ใช้ในระบบ MyRightCareer.net ทางบริษัท จะลบข้อมูล และส่งเมลล์ยืนยันมาให้คุณภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากได้รับ email แจ้งความประสงค์ในการลบข้อมูลดังกล่าว หลังจากการลบบัญชีผู้ใช้ คุณจะไม่สามารถใช้บัญชีผู้ใช้นี้ได้อีก นอกจากจะทำการสมัครใหม่ทั้งหมด