ProfilePicture
อานุภาพ
อุดมทรัพย์
 • แก้ปัญหาธุรกิจ
 • เริ่มต้นธุรกิจ SME, Start-up
 • เพิ่มยอดขาย พัฒนาทีมขาย
 • การบริหารบริษัทให้ประสบความสำเร็จ การเริ่มต้นบริษัท
 • ที่ปรึกษาโรงงาน ที่ปรึกษาระบบออโตเมชั่น AI
 • Tokyo Institute of Technology Master Degree
  Professional Summary :
  สอนสร้างธุรกิจ สร้างบริษัท เริ่มต้นธุรกิจจาก 0 จากประสบการณ์ตรง เคยสร้างบริษัท สร้างโรงงานของตัวเองและสร้างโรงงานให้ลูกค้าจนสามารถส่งออกสินค้าได้ตามต้องการ เน้นการสร้างบริษัทและทีมบริหาร รวมถึงทีมขายให้ประสบความสำเร็จ
  ปัญหาธุรกิจส่วนมากของหลายคนที่กำลังเผชิญอยู่คือ คุณไม่รู้จะปรึกษาปัญหาต่างๆกับใครโดยเฉพาะคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจหรือเริ่มต้นทำธุรกิจด้วยตัวคุณเอง แม้กระทั่งคุณเป็น start up ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจจากศูนย์ คุณมีไอเดียในการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆที่คุณเห็นว่ามันน่าจะไปได้ สิ่งที่คนที่ทำธุรกิจใหม่ๆมักจะพลาดคือปัญหาที่คุณมองไม่ออกหรือมองไม่เห็นก่อน ผมในฐานะโค้ชที่ปรึกษาจะให้มุมมองคุณได้พร้อมกับแนวทางการแก้ไขปัญหาที่คุณกำลังเจออยู่ ผมยินดีที่จะแชร์ประสบการณ์ของผมที่อาจจะช่วยให้คุณแก้ปัญหาและพัฒนาธุรกิจของคุณได้
  สาขาที่เชี่ยวชาญ :
  แก้ปัญหาธุรกิจ , JBizThai
  เริ่มต้นธุรกิจ SME, Start-up , JBizThai
  เพิ่มยอดขาย พัฒนาทีมขาย , JBizThai
  การบริหารบริษัทให้ประสบความสำเร็จ การเริ่มต้นบริษัท , JBizThai
  ที่ปรึกษาโรงงาน ที่ปรึกษาระบบออโตเมชั่น AI , TS
  ประสบการณ์ในการทำงาน :

  Managing Director , มากกว่า 4 บริษัท

  กรุงเทพมหานคร , ไทย

  เป็นที่ปรึกษาในการสร้างธุรกิจเริ่มต้นตั้งแต่ 0 จนสามารถมีธุรกิจที่ประสบความสำเร็จโดยเฉพาะธุรกิจด้านการผลิต การขาย การส่งออก และธุรกิจอื่นๆที่เน้นการทำการตลาด เน้นทีมขายและการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆในการทำธุรกิจ
  จากประสบการณ์จริงในการสร้างบริษัท สร้างโรงงานของบริษัทเองด้วยตัวผู้บริหารเอง มีประสบการณ์จริงในการส่งออกสินค้าไปยังทั่วโลก เคยผลิตสินค้าขายเข้าห้างฯใหญ่ๆใน กทม. เคยสร้างโรงงานให้ลูกค้าและสอนลูกค้าจนสามารถผลิตสินค้าส่งออกได้ตามที่ตกลงกัน ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาให้หลายบริษัททางด้านการทำธุรกิจ การสร้างทีมบริหารและทีมขาย 
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน Resume ครับ
   
  ประวัติการศึกษา :
  Tokyo Institute of Technology
  Master Degree
  , Engineering
  , 2002-03-30

  โตเกียว , ญี่ปุ่น

  ได้ประสบการณ์เรียนในต่างประเทศ ได้เห็นทักษะในการทำงานร่วมกันของคนญี่ปุ่น ได้ประสบการณ์ใช้ชีวิตในสังคมญี่ปุ่นซึ่งมีค่ามาก
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ปริญญาตรี
  , คณะวิศวกรรมศาสตร์
  , 1996-01-04

  กรุงเทพมหานคร , ไทย

  คนที่เรียนเก่งโดยเฉพาะที่เรียนด้านที่เป็นโลจิกเป็นอุปสรรคมากในการทำธุรกิจ เพราะการทำธุรกิจนั้นหลายๆครั้ง 1+1 ไม่ได้เท่ากับ 2 และต้องมีความเก่งในทักษะด้านคน ด้านการสื่อสาร ด้านมนุษยสัมพันธ์ ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นในการทำธุรกิจมากกว่าความรู้เฉพาะด้าน (กรณีคุณจะเก่งเฉพาะด้านเช่น หมอ ซึ่งจำเป็นต้องเก่งเฉพาะด้านจริงๆ)  แต่การทำธุรกิจคุณต้องมีทักษะที่จำเป็นทั้งในด้านคนและทักษะในการหาทางออกกับปัญหา ผมไม่ได้ให้ความสำคัญกับเกรดเฉลี่ยหรือสถาบันที่คนที่มาสมัครงานกับบริษัทผม ผมดูที่คนๆนั้นต้องเป็นคนดีมีความรับผิดชอบ และเปิดกว้างที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆมีความกระตือรือร้นมากกว่า