9

   

ตำแหน่ง

 • ,

 • เงินเดือน :

  0 - 0 บาท

 • ประสบการณ์ :

  2021 ปีขึ้นไป

 • การศึกษา

  red velvet

 • ,

 • เงินเดือน :

  0 - 0 บาท

 • ประสบการณ์ :

  2021 ปีขึ้นไป

 • การศึกษา

 • ,

  กทม.

 • เงินเดือน :

  10000 - 15000 บาท

 • ประสบการณ์ :

  0 ปีขึ้นไป

 • การศึกษา

  บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)

 • ,

 • เงินเดือน :

  100 - 200 บาท

 • ประสบการณ์ :

  0 ปีขึ้นไป

 • การศึกษา

  ปริญญาตรี

 • ,

  กทม.

 • เงินเดือน :

  20000 - 50000 บาท

 • ประสบการณ์ :

  0 ปีขึ้นไป

 • การศึกษา

  ปริญญาตรี

 • ,

 • เงินเดือน :

  100 - 200 บาท

 • ประสบการณ์ :

  0 ปีขึ้นไป

 • การศึกษา

  ปริญญาโท

mint
test mint

27/02/65

 • test ,

  test

 • เงินเดือน :

  120000 - 150000 บาท

 • ประสบการณ์ :

  1 ปีขึ้นไป

 • การศึกษา

  test

 • ,

  กทม.

 • เงินเดือน :

  15000 - 30000 บาท

 • ประสบการณ์ :

  0 ปีขึ้นไป

 • การศึกษา

  บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

 • ,

  กรุงเทพมหานคร

 • เงินเดือน :

  15000 - 20000 บาท

 • ประสบการณ์ :

  0 ปีขึ้นไป

 • การศึกษา

  ปริญญาตรี